Item nr. 160099 T Klooster de Lust plaets van den Heere Paulus Loot Heere van Zantvoort... Het Zegenpralent Kenenmerlant, vertoont in 100 Heerelyke gezichten. Matthaeus Brouerius van Nidek, Henrik de LETH.

T Klooster de Lust plaets van den Heere Paulus Loot Heere van Zantvoort... Het Zegenpralent Kenenmerlant, vertoont in 100 Heerelyke gezichten...

Nidek, Mattaeus Brouerius van, and Henrik de Leth.
Het Zegenpralent Kenenmerlant, vertoont in 100 Heerelyke gezichten, van deszelfs voornaemste Lustplaetzen, Adelyke Huizen....
This plate: 'T Klooster de Lust plaets van den Heere Paulus Loot Heere van Zantvoort...
Amsterdam, A. & H. de Leth, ca. 1732.
Original engraving hand-colored at a later date.
Sheet size: 8 x 11 in.
Plate size: 6 1/8 x 7 3/4 in.

Item nr. 160099
Price: $285.00 save 50% $142.50

See all items in Prints