Item nr. 157834 Plates 83 & 84. Spaerryk, de Lustplaets van den Heere Hendrik Bökelman van voren in te zien. = Spaerryk Lieu de Plaissance du Sieur Henri Bökelman Situé par devant. ; Gezicht uit Boomgaert over het Bloem parterre naer het Huis. = Vuë du Jardin vers le. Mattaeus Brouerius van Nidek, Henrik de Leth.

Plates 83 & 84. Spaerryk, de Lustplaets van den Heere Hendrik Bökelman van voren in te zien. = Spaerryk Lieu de Plaissance du Sieur Henri Bökelman Situé par devant. ; Gezicht uit Boomgaert over het Bloem parterre naer het Huis. = Vuë du Jardin vers le...

Nidek, Matthaeus Broürius van, and Henrik de Leth.
Het Zegenpralent Kenenmerlant [sic], vertoont in 100 Heerelyke gezichten, van deszelfs voornaemste Lustplaetzen, Adelyke Huizen, Dorp- en Stede-Gebouwen...
Plates 83 & 84. Spaerryk, de Lustplaets van den Heere Hendrik Bökelman van voren in te zien. = Spaerryk Lieu de Plaissance du Sieur Henri Bökelman Situé par devant. ; Gezicht uit Boomgaert over het Bloem parterre naer het Huis. = Vuë du Jardin vers le Parterre et la Maison.
Amsterdam, A. & H. de Leth, ca. 1729.
Original hand colored engraving.
Sheet size: 16 3/4 x 11 in.

Item nr. 157834
Price: $485.00 save 50% $242.50

See all items in Prints