't Huis Meerestein van voren aen te zien. Het Zegenpralent Kenenmerlant, vertoont in 100 Heerelyke gezichten. Mattaeus Brouerius van Nidek, Henrik de Leth.

't Huis Meerestein van voren aen te zien. Het Zegenpralent Kenenmerlant, vertoont in 100 Heerelyke gezichten...

Nidek, Mattaeus Brouerius van, and Henrik de Leth.
Het Zegenpralent Kenenmerlant, vertoont in 100 Heerelyke gezichten, van deszelfs voornaemste Lustplaetzen, Adelyke Huizen....
This plate: 't Huis Meerestein van voren aen te zien...
Amsterdam, A. & H. de Leth, ca. 1732.
Original engraving hand-colored at a later date.
Sheet size: 8 3/4 x 10 3/4 in.
Plate size: 6 1/2 x 7 3/4 in.

Item nr. 152555
Price: $285.00 save 50% $142.50

See all items in Prints