Gezicht uit het Huis over de Bassecourt met zyne Beelden en Vazen door de drie onderscheide Alles naer den Wegh. Het Zegenpralent Kenenmerlant, vertoont in 100 Heerelyke gezichten. Mattaeus Brouerius van Nidek, Henrik de Leth.

Gezicht uit het Huis over de Bassecourt met zyne Beelden en Vazen door de drie onderscheide Alles naer den Wegh. Het Zegenpralent Kenenmerlant, vertoont in 100 Heerelyke gezichten...

Nidek, Mattaeus Brouerius van, and Henrik de Leth.
Het Zegenpralent Kenenmerlant, vertoont in 100 Heerelyke gezichten, van deszelfs voornaemste Lustplaetzen, Adelyke Huizen....
This plate: Gezicht uit het Huis over de Bassecourt met zyne Beelden en Vazen door de drie onderscheide Alles naer den Wegh.
Amsterdam, A. & H. de Leth, ca. 1732.
Original engraving hand-colored at a later date.
Sheet size: 8 1/2 x 11 in.
Plate size: 6 1/2 x 7 3/4 in.

Item nr. 152527
Price: $285.00 save 50% $142.50

See all items in Prints