Haeswyk appartenant a Mr. Diderik Van Lyden, Secretaire du Hoogheemraadschap de Rhynland. Het Zegenpralent Kenenmerlant, vertoont in 100 Heerelyke gezichten. Mattaeus Brouerius van Nidek, Henrik de Leth.

Haeswyk appartenant a Mr. Diderik Van Lyden, Secretaire du Hoogheemraadschap de Rhynland. Het Zegenpralent Kenenmerlant, vertoont in 100 Heerelyke gezichten...

Nidek, Mattaeus Brouerius van, and Henrik de Leth.
Het Zegenpralent Kenenmerlant, vertoont in 100 Heerelyke gezichten, van deszelfs voornaemste Lustplaetzen, Adelyke Huizen....
This plate: Haeswyk appartenant a Mr. Diderik Van Lyden, Secretaire du Hoogheemraadschap
de Rhynland...
Amsterdam, A. & H. de Leth, ca. 1732.
Original engraving hand-colored at a later date.
Sheet size: 9 x 11 in.
Plate size: 6 1/2 x 7 3/4 in.

Item nr. 152489
Price: $285.00 save 50% $142.50

See all items in Prints