De Herberg Rozendael, aen den Ringdyk tusschen de Schulpbrugh en Schager laen. Het Zegenpralent Kenenmerlant, vertoont in 100 Heerelyke gezichten. Mattaeus Brouerius van Nidek, Henrik de Leth.

De Herberg Rozendael, aen den Ringdyk tusschen de Schulpbrugh en Schager laen. Het Zegenpralent Kenenmerlant, vertoont in 100 Heerelyke gezichten...

Nidek, Mattaeus Brouerius van, and Henrik de Leth.
Het Zegenpralent Kenenmerlant, vertoont in 100 Heerelyke gezichten, van deszelfs voornaemste Lustplaetzen, Adelyke Huizen....
This plate: De Herberg Rozendael, aen den Ringdyk tusschen de Schulpbrugh en Schager laen.
Amsterdam, A. & H. de Leth, ca. 1732.
Original engraving hand-colored at a later date.
Sheet size: 8 3/4 x 11 in.
Plate size: 6 1/2 x 7 3/4 in.

Item nr. 152457
Price: $285.00 save 50% $142.50

See all items in Prints